Norrland byggdes inte av män i kavaj.

Vår historia

Så började det

För oss har det alltid handlat om människor. Nyfikna, modiga lagspelare som älskar att bygga. Så har det varit i över hundra år.

Som när vi byggde Kungstornen som då var Europas första skyskrapa och när vår kunskap användes vid bärgningen av skeppet Vasa. Eller när vi redan på 30-talet projekterade en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Redan då förstod Hans J Krogh att det var människorna och deras driv och stolthet som var det viktigaste. Och så är det även idag.

Ladda ner vår Historiebok

Viktiga milstolpar genom historien

Contractor's Historia

1910
jul 1910

Contractor grundas

Contractor grundas

Byggnadsaktiebolaget Contractor grundas den 7 juli 1910. Verkställande direktör blir den då 32-åriga Hans Jensen Krogh. Teknisk ledare är Ernst Haggård. Vid starten är Norges största entreprenadbolag A/S Höyer-Ellefsen huvudägare. Aktiemajoriteten kom 1914 att övergå i svenska händer.

1913
maj 1913

Stockholm Enskilda Bank

Stockholm Enskilda Bank

Under Contractors första år spelade grundläggningsarbetena en stor roll. Ett viktigt arbete för Contractor utveckling var det svåra men prestigefyllda arbetet att utföra markentreprenaden för Stockholm Enskilda Banks stora bankbyggnad. Ett arbete ingen annan ville ta sig an. Framförallt var det de stora kassavalvens som till största delen skulle ligga under grundvattennivån som gjorde projektet svårt.

1919
apr 1919

Kungstornen i Stockholm

Kungstornen i Stockholm

Contractors första husbygge av betydande format var de båda Kungstornen. Vid uppförandet var tornen Stockholms första och Europas högsta skyskrapa.

1923
okt 1923

Amerikakajen

Amerikakajen

När Svenska Amerikalinjens atlantångare under 1900-talets första hälft lämnade kajen var det folkfest och flaggor vajade. När kajen behövde renoveras och byggas om gick uppdraget till Contractor. Greta Garbo anlöper Amerikakajen.

1924
mar 1924

Konserthuset i Stockholm

Konserthuset i Stockholm

Ett annat prestigeprojekt var uppförandet av Konserthuset i Stockholm. Där Contractor gjorde markentreprenad och uppförde betongbjälklag.

1928
okt 1928

Liljeholmsbron och Västerbron

Liljeholmsbron och Västerbron

Contractor får uppdraget att gjuta pelare och fundament till Liljeholmsbron. Två år senare genomför man samma arbete för Västerbron.

1935
aug 1935

Ikoniska industribyggnader

Ikoniska industribyggnader

Under de första trettio åren av Contractors tillvaro svarade industribyggnaderna för den största delen av omsättningen. Bland arbetena kan nämnas Marabous ikoniska fabrik och flertalet stora projekt för att bygga upp de norrländska cellulosa- och sågverksfabrikerna.

1936
sep 1936

Planer om en bro till Danmark

Planer om en bro till Danmark

Tillsammans med en svensk-dansk entreprenörsgrupp utarbetade Contractor ett förslag på en broförbindelse över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Till följd av andra världskriget blev förslaget liggande.

1952
apr 1952

Palmeska huset

Palmeska huset

Ombyggnad och restaurering av det så kallade Palmeska huset för Svenska Handelsbanken.

”Det var ovanligt stimulerande att i dessa »esperantoarkitekturens» dagar, för att använda ett ofta citerat uttryck, få medverka i arbeten, där en egenartad och tids trogen arkitektur pietetsfullt bevarades samtidigt som den nutida teknikens alla medel utnyttjades för att skapa en funktionell miljö för modernt bankväsende.”

1955
jun 1955

Polcirkelpalatset

Polcirkelpalatset

Polcirkelpalatset uppförs i Gällivare.

1958
apr 1958

Luossajärvi i Kiruna

Luossajärvi i Kiruna

Får Contractors Skelleteåavdelning ett ovanligt och spännande byggnadsuppdrag, nämligen en 800 meter lång damm för invallning av en del av sjö i Luossajärvi i Kiruna.

1959
nov 1959

Simhallar i norr och syd

Simhallar i norr och syd

Ett stimulerande uppdrag var det arkitektoniskt vackert utformade och moderna simhallarna Kiruna och Åkeshovsbadet i Stockholm

1961
apr 1961

Regalskeppet Vasa

Regalskeppet Vasa

Contractor är ett av flera företag som bistår vid bärgningen av regalskeppet Vasa.

1962
jan 1962

Kvistforsens kraftverk, Skellefteå

Kvistforsens kraftverk, Skellefteå

Contractor bygger en förspänd betongbro vid Kvistforsens kraftverk, Skellefteå.

1985
mar 1985

Hedensbyverket, Skellefteå

Hedensbyverket, Skellefteå

Contractor bygger den första fastbränslepannan vid Hedensbyverket i Skellefteå.

2005
jan 2005

Etablering i Lycksele och Hemavan

Etablering i Lycksele och Hemavan

Contractor köper Svansele produktion med byggverksamhet i Lycksele och Hemavan. Vid övertagandet byter man namn till Contractor.

2009
jul 2009

Ny koncernchef

Ny koncernchef

JF Holding AB (idag: Contractor Bygg Holding) förvärvar Contractor och Fredrik Andersson blir ny koncernchef. I koncernen finns även Contractor Fastighet och Mark AB.

2013
apr 2013

Nyförvärv!

Nyförvärv!

Contractor förvärvar Jörnträhus.

2015
nov 2015

Contractor i Umeå

Koncernens fortsätter att utvecklas i Norrland med förvärvet av Contractor Umeå AB.

2016
mar 2016

Crawford

Förvärvas PP Bygg/Crawford Center och Contractor erhåller därmed en agentur på Crawfordportar

2017
okt 2017

Brasvärme i Norr

Brasvärme i Norr

Contractor förvärvar Brasvärme i Norr som säljer och monterar kakelugnar och braskaminer.

2018
nov 2018

Satsar på att bli störst i norr

Satsar på att bli störst i norr

Contractor köper ett av Västerbottens mest anrika anläggningsföretag Lindgrens Mark AB. Under året fortsätter även expansionen av byggverksamheten med köpet av Contractor Bygg Sundsvall AB.

2019
okt 2019

Contractor Mark

Lindgrens Mark byter namn till Contractor Mark.