Under de första trettio åren av Contractors tillvaro svarade industribyggnaderna för den största delen av omsättningen. Bland arbetena kan nämnas Marabous ikoniska fabrik och flertalet stora projekt för att bygga upp de norrländska cellulosa- och sågverksfabrikerna.