Skip to main content

Palmeska huset

Ombyggnad och restaurering av det så kallade Palmeska huset för Svenska Handelsbanken.

”Det var ovanligt stimulerande att i dessa »esperantoarkitekturens» dagar, för att använda ett ofta citerat uttryck, få medverka i arbeten, där en egenartad och tids trogen arkitektur pietetsfullt bevarades samtidigt som den nutida teknikens alla medel utnyttjades för att skapa en funktionell miljö för modernt bankväsende.”