Tillsammans med en svensk-dansk entreprenörsgrupp utarbetade Contractor ett förslag på en broförbindelse över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Till följd av andra världskriget blev förslaget liggande.