Skip to main content

VISSELBLÅSARTJÄNST

VISSELBLÅSNING

Contractor och alla våra underbolag strävar efter att ha ett transparent företagsklimat och en hög etisk nivå på alla nivåer i företaget. Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt.

VÅR VISSELBLÅSARTJÄNST

Vår visselblåsartjänst är ett typ tidigt varningssystem som finns till för att minska risker. En riktlinje att förhålla sig till är att det krävs att det finns ett allmänintresse att få reda på de missförhållanden som man vill lämna in ett ärende om. I normalfall gäller lagen och vår policy alltså inte rapportering av sådant som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden.

Vår visselblåsarpolicy är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Tjänsten är öppen för anställda, uppdragstagare, praktikanter, etc. hos Contractor och för personer med motsvarande ställning hos Contractor-bolagens underentreprenörer och leverantörer.

I första hand uppmanar vi medarbetare att vända sig till sin chef. Men om man inte vill eller kan vara öppen med sin identitet erbjuder vi genom visselblåsartjänsten en möjlighet att anonymt rapportera farhågor.

NÄR KAN JAG ANVÄNDA VISSELBLÅSARTJÄNSTEN?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga som är av allmänintresse om något som inte är i linje med våra värderingar och uppförandekod och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Man behöver inte ha bevis för sin misstanke, men alla meddelanden ska självklart lämnas i god tro.

SÅ HÄR HANTERAS DITT MEDDELANDE

För att trygga anonymitet hanteras tjänsten av en extern part Visma Draftit. Kommunikationskanalen är krypterad och ditt ärende får ett unikt ärendenummer som gör att du kan följa det. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

TRE TJÄNSTER FÖR VÅRA BOLAG

Eftersom alla bolag med mer än 50 anställda behöver en separat visselblåsartjänst så finns det tre länkar nedan. Den översta, för Contractor Holding, används för Contractor i Lycksele, Hemavan och Sundsvall samt Contractor Mark.

Contractor Umeå och Skellefteå har egna länkar nedan:
https://whistleblow.vismadraftit.se/contractor-holding »
https://whistleblow.vismadraftit.se/contractor-umea »
https://whistleblow.vismadraftit.se/contractor-skelleftea »

Här finns hela vår visselblåsarpolicy att ta del av:
Visselblåsarpolicy (PDF) »