JF Holding AB (idag: Contractor Bygg Holding) förvärvar Contractor och Fredrik Andersson blir ny koncernchef. I koncernen finns även Contractor Fastighet och Mark AB.