Skip to main content

Från förvärv av mark till färdig byggnad.

Kontakta oss

Contractor Projektutveckling är en uthållig och engagerad partner som driver projekt med ett helhetsgrepp. Vi ser till att allt sköts effektivt och smidigt hela vägen, från de första stegen med markförvärv och myndighetskontakter till att det finns färdiga byggnader att flytta in i.

Contractor Projektutveckling arbetar med projektutveckling i hela Norrland. Vi har lång erfarenhet av att projektutveckla såväl industri- och handelsfastigheter som bostäder och har de senaste åren bland annat utvecklat stora byggprojekt som Birkarlen (188 lägenheter), Jenkan och Lambadan (18 radhus) och PacsOn (industrifastighet på 5 500 kvadratmeter).

UTVECKLAR HELA VÄGEN

Våra projekt är antingen egna idéer som vi tar hela vägen från tidig vision till färdiga fastigheter eller projekt som vi utvecklar tillsammans med kunder och partners. Genom åren har vi utvecklat såväl bostäder som industri- och handelsfastigheter åt privata näringsidkare. Inom bostäder har vi stor bredd både när det gäller den slutliga upplåtelseformen och produktens utformning. En stor styrka är att vi finns i samma koncern som Contractor Bygg och Contractor Mark. Det gör att vi redan tidigt har en nära dialog med utföraren och kan skapa grunden för en effektiv byggprocess.

Våra projekt innehåller ofta många steg: Idéskisser, markanvisningstävlingar, markförvärv, detaljplanering, sälj- och kundkontakter, bygglovsprocess, ett antal tillstånd och certifieringar. På Contractor Projektutveckling har vi både det tålamod och det långsiktiga engagemang som krävs för att skapa en effektiv byggprocess.

VÅRT HJÄRTA SLÅR FÖR NORRLAND

Som kund hos Contractor Projektutveckling får du en partner som är lätt att samarbeta med, där inställningen är att allt faktiskt går att lösa. Så både vill vi och tror oss vara. Våra hjärtan klappar extra för just Norrland. Det är hemma för oss och tillsammans med dig som kund vill vi göra ett bra jobb för att platsen i våra hjärtan ska fortsätta utvecklas.

Har du en idé till ett projekt som du vill utveckla?

Några av våra referensprojekt inom projektutveckling