BYGGENTREPRENADER PÅ VÅR EGEN HEMMAPLAN.

Kontakta oss

Framgångsrika byggentreprenader handlar om att skapa förtroende och trygghet. Det är därför vi vill finnas nära dig som kund. Både geografiskt och som människor. Vi är ju trots allt på samma lag.

Med dryga 100 år i branschen kan vi med gott självförtroende säga att vi har byggt upp en del erfarenhet. Under den här tiden har självklart mycket förändrats, inte minst vad gäller byggmetoder och konstruktionsmaterial. Och det är en utveckling som vi hela tiden har varit en del av. Vi tänker helt enkelt att det är viktigt att alltid vara nyfikna och öppna för nya sätt att lösa våra kunders utmaningar.

BYGGENTREPRENAD PÅ HEMMAPLAN

Idag är vi på Contractor ett av Norrlands ledande bygg- och anläggningsföretag, med lokala verksamheter på samtliga orter där vi är verksamma: Skellefteå, Umeå, Lycksele, Hemavan och Sundsvall. Just den lokala förankringen är viktig för att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt för dig som kund. Oavsett om det handlar om nyproduktioner eller större ombyggnationer. Vi vill ha järnkoll på förutsättningarna på orten, med egen personal som kan området lika bra som du själv.

Vad gäller projektens typ så har vi lång erfarenhet och kompetens inom såväl bostäder som kommersiella lokaler och offentliga byggnader. Dessutom jobbar vi helt materialoberoende.  Vill du veta mer om det vi har gjort hittills så hittar du några utvalda exempel bland våra projekt.

VÅRA OLIKA FORMER AV ENTREPRENAD

Som kund hos oss på Contractor har du möjlighet att välja den entreprenadform som passar bäst för dig och ditt aktuella projekt.

Contractor Partnering Den här entreprenadformen går ut på att vi tillsammans med dig som beställare skapar en organisation, som med en gemensam budget och stor transparens bildar ett gemensamt lag. Vi på Contractor ansvarar för projektering, material och utförande av arbetet. Genom att komma in tidigt in processen får vi större möjligheter att bidra till planeringen och blir samtidigt en bättre partner under projektets gång. Vår erfarenhet är att partnering leder till effektiva och flexibla byggprocesser, säkrare kostnadskontroll och ett mer konstruktivt arbetsklimat. Precis så som vi vill att det ska vara.

Generalentreprenad Om du väljer en generalentreprenad är det du själv som beställare som ansvarar för projektering, inklusive arkitekt- och konstruktionsritningar. Du tecknar avtal med oss på Contractor som i rollen som generalentreprenör ansvarar för hela produktionen, inklusive material, arbete och eventuella avtal med underentreprenörer.

Delentreprenad Precis som vid en generalentreprenad ansvarar du som beställare för alla delar av projekteringen, men tecknar sedan avtal med flera separata utförare för byggprocessens olika moment. Vi på Contractor kan då vara en av flera entreprenörer, med ansvar för avtalade delar i byggprojektet.

Vill du bygga ett levande Norrland med oss?

Några av våra referensprojekt inom byggentreprenad