När Svenska Amerikalinjens atlantångare under 1900-talets första hälft lämnade kajen var det folkfest och flaggor vajade. När kajen behövde renoveras och byggas om gick uppdraget till Contractor. Greta Garbo anlöper Amerikakajen.