Skip to main content

Norrland vilar på en perfekt grund.

Kontakta oss

Alla mark- och anläggningsarbeten har några saker gemensamt. De kräver rätt maskiner och rätt personer både bakom spakarna och nere på marken. Med en kombination av rutin, kompetens och engagemang. Precis som på Contractor Mark.

Contractor Mark ansvarar för entreprenader inom mark och anläggning. Med Skellefteå, Umeå och Hemavan som utgångspunkt utför vi uppdrag för alltifrån större byggföretag till kommunalägda bolag och Region Västerbotten. Idag har Contractor Mark bland annat ramavtal med ett antal stora aktörer, vilket ligger till grund för många långsiktiga och nära förtroenden. Företagets cirka 35 egna medarbetare kompletteras av ett stort nätverk av välkända underentreprenörer, för att sätta ihop rätt laguppställning till varje enskilt projekt.

DE STÖRRE UPPDRAGEN DOMINERAR

Förutom en del dräneringsarbeten vintertid åt privatpersoner, är vårt erbjudande i dagsläget koncentrerat till större markentreprenader.

Vi på Contractor Mark tar ansvar för alla typer av större entreprenader inom mark och anläggning, hela vägen från schaktarbete och rivning till grundläggning och VA. Dessutom hanterar vi självklart ytskiktsarbeten som asfaltering, plattläggning och gräsmattor. Vi har både egen personal och upparbetade samarbeten med entreprenörer med lång erfarenhet av stora entreprenadåtaganden och projekt.

NORRLÄNDSKA HJÄRTAN SOM SLÅR

Som kund hos Contractor Mark får du en hel del på köpet, förutom professionellt utförda uppdrag inom mark och anläggning. Så är det faktiskt. Du får till exempel en partner som är lätt att samarbeta med, där inställningen är att allt faktiskt går att lösa. Så både vill vi och tror vi oss vara. Dessutom har vi hjärtan som klappar ganska mycket extra för just Norrland. Det är hemma för oss och tillsammans med dig som kund vill vi göra ett bra jobb för att platsen i våra hjärtan ska fortsätta utvecklas. Vi tänker att du mest troligt håller med oss där.

Vill du också ha en bra grund att bygga på?

Några av våra referensprojekt inom mark- och anläggning