Skip to main content

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Att vi på Contractor bryr oss om Norrland är ingen hemlighet. För det gör vi verkligen. Och i det norrländska inkluderar vi allt från våra samarbetspartners och medarbetare, till luften vi andas och naturen som omger oss. Därför är det helt naturligt att vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö har en framträdande roll i företaget. Under 2023 ISO-certifierades Contractor-koncernen inom Kvalitet 9001, Miljö 14001 och Arbetsmiljö 45001. Detta möjliggör ett strukturerat arbetssätt och säkerställer att vi lever upp till högt ställda krav. Både från våra kunder och samarbetspartners, men även från våra medarbetare och oss själva som företag.

VÅRA CERTIFIKAT FÖR NEDLADDNING:

VERKSAMHETSPOLICY

Vi brukar säga att Contractor är viktiga för ett levande Norrland och ett hållbart Norrland är viktigt för oss. I vår verksamhetspolicy beskriver vi vår syn på och förhållningssätt till kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Principer som alla på Contractor vill och ska arbeta efter i vårt dagliga arbete, och som vi också värnar om i valet av leverantörer och samarbetspartners. Läs hela vår verksamhetspolicy.

KVALITETSSÄKRING

KMA-arbetet genomsyras av ständiga förbättringar. ISO 9001 är ett ledningssystem som ger bättre förutsättningar att jobba för höjd kvalitet och effektivitet och ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundkrav och ökar kundtillfredsställelsen. Vi blir också effektivare i hanteringen av risker och möjligheter kopplat till våra förutsättningar och mål.
För att säkerställa kvaliteten i våra projekt är vi mycket noggranna med att följa de krav, regler och branschstandarder som gäller för de olika momenten. Arbetet med kontrollplaner och egenkontroller är prioriterat ute på våra projekt. Våra kunder ska känna sig trygga med att när vi slutfört och överlämnat projektet, är alla delar utförda på ett kvalitetssäkert sätt med rätt teknik, rätt material och i rätt tid.

RIKTLINJER FÖR OSS OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS

På Contractor är vi noga med att följa lagar och regler och att vara schyssta mot varandra och vår miljö. Därför har vi tydliga riktlinjer både för våra egna medarbetare – och för våra samarbetspartners. Riktlinjerna gäller allt från hur vi beter oss mot varandra till hur vi sköter fakturor och dokumentation. Genom att följa riktlinjerna fortsätter vi att skapa ett ännu mer hållbart företag som kan fortsätta bygga ett levande Norrland under många år framöver. Om du som samarbetspartner känner till våra riktlinjer behöver du aldrig tveka kring vad som gäller i våra projekt och på våra arbetsplatser. Läs mer på vår sida för leverantörer och underentreprenörer.

ANSVAR FÖR EN GEMENSAM MILJÖ

Vi arbetar i ett nära partnerskap med våra kunder, med lokalt anställd personal som har stor kunskap om vad det innebär att genomföra projekt just där våra kunder bor och verkar. Det innebär också att vi tar ansvar för den miljö som vi och våra kunder delar. Målsättningen är att vår miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar inom alltifrån hantering av kemikalier och avfall, till transporter och val av byggmaterial.

NOLLVISION FÖR OLYCKOR

Arbetsmiljön är jätteviktig för oss på Contractor. Vi har en hög målsättning och arbetar mot en nollvision, där målet är att ingen ska skada sig på jobbet. Vi är övertygade om att en sund säkerhetskultur med gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar hos både chefer och anställda hjälper oss att möjliggöra vår vision. Därför tänker vi gärna utanför boxen och letar hela tiden efter nya idéer som gör arbetet säkrare, både vad gäller metoder och verktyg. Vi samarbetar även inom branschen för att utveckla säkra arbetsmiljöer. Det här är en viktig fråga för oss och förhoppningen är att vi även kan inspirera vår omgivning att skapa en säkrare vardag för alla medarbetare.