Skip to main content

Stockholm Enskilda Bank

Under Contractors första år spelade grundläggningsarbetena en stor roll. Ett viktigt arbete för Contractor utveckling var det svåra men prestigefyllda arbetet att utföra markentreprenaden för Stockholm Enskilda Banks stora bankbyggnad. Ett arbete ingen annan ville ta sig an. Framförallt var det de stora kassavalvens som till största delen skulle ligga under grundvattennivån som gjorde projektet svårt.