Skip to main content

Contractor grundas

Byggnadsaktiebolaget Contractor grundas den 7 juli 1910. Verkställande direktör blir den då 32-åriga Hans Jensen Krogh. Teknisk ledare är Ernst Haggård. Vid starten är Norges största entreprenadbolag A/S Höyer-Ellefsen huvudägare. Aktiemajoriteten kom 1914 att övergå i svenska händer.