Skip to main content

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2023

Contractors hållbarhetsredovisning 2023 är femte året som vi redovisar vårt hållbarhetsarbete. Målsättningen är fortfarande att nå en branschledande position på den norrländska byggmarknaden med en redovisning i enlighet med GRI-standard. Data som presenteras i vår hållbarhetsredovisning avser kalenderår 2023.

På nedan länk finns såväl en sammanfattning av hållbarhetsarbetet 2023 i form av en webbsida där vi plockat ut årets höjdare och berättar i stora drag om vårt hållbarhetsarbete. Vill du ta del av all data och läsa den fullständiga rapporten så hänvisar vi till PDF-versionen av vår hållbarhetsredovisning ».
Syftet med vår hållbarhetsredovisning är att informera om Contractors arbete med ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Ambitionen är även att redovisa hela koncernens verksamhet.

LÄS OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE