HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

Contractors hållbarhetsredovisning 2021 är tredje året som vi redovisar vårt hållbarhetsarbete. Målsättningen är fortfarande att nå en branschledande position på den norrländska byggmarknaden med en redovisning i enlighet med GRI-standard. Data som presenteras i denna redovisning avser kalenderår 2021.  

Syftet med vår hållbarhetsredovisning är att informera om Contractors arbete med ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Ambitionen är även att redovisa hela koncernens verksamhet. 

LÄS VÅR HÅLLBARHETSREDOVISNING


Vill du läsa våra tidigare hållbarhetsredovisningar?
Contractors hållbarhetsredovisning 2020
Contractors hållbarhetsredovisning 2019