Takbyte på bostadsfastigheter

De senaste 30 åren har lämnat sin prägel på hustaken på bostadskvarteret Ormslån i Umeå. Taken behövde snabbt renoveras och i Bostadens upphandling var det vi på Contractor som lämnade det vinnande anbudet. Uppdraget handlar om totalt 18 stora huskroppar med 36 hyresrätter och 32 förrådstak som ska ses över och renoveras. Taken, som var i rätt dåligt skick, får ny papp och ytskikt och vi har en grundstyrka på mellan fyra och sex personer på plats för att genomföra jobbet.
– Både vi och Bostaden tycker det varit extra lägligt att starta upp projektet just den här våren då man inte så gärna vill vara hemma hos folk. I och med att allt sker utomhus behöver vi inte vara oroliga att vi ska störa hyresgästerna något mer än att det bullrar lite mer än vanligt, säger platschef Robert Ahlberg.
En annan rolig detalj är att vi i och med renoveringen haft möjlighet att se över den totala taksäkerheten på området. När fastigheterna byggdes år 1978 var det helt andra krav på utförandet. Det känns bra att vi kunnat komplettera taksäkerheten inför dagens regler och göra fastigheterna trygga att beträda även ovanpå. Och extra bra eftersom Bostaden dessutom valt att säkrat upp med mer än branschstandard.
Ormslån är den första av två etapper och renoveringen förväntas bli klar i november. Till våren startar etapp två på grannkvarteret Grävlingen.

Beställare: Bostaden i Umeå AB
Projekt: Takrenovering i två etapper
Stad: Umeå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: 2020-05
Fotograf: Patrick Degerman