Sävar Såg, Norra Timber

Ett av de projekt som Contractor i Umeå haft igång under våren och sommaren 2020 är det nya kantverkshuset åt Norra Timber på Sävar Såg. Nybyggnaden uppgår till cirka 500 m2 och vi har haft tre av våra snickare på plats under projekttiden.

Projektet har rullat på helt obekymrat om man bortser från lite problem med väder och vind, vilket är vanligt här uppe i norr vid projekt som löper över flera årstider. Dessutom har arbetet vid nybygget anpassats efter pågående verksamhet då såglinjen av naturliga skäl inte kunde stå helt still i längre perioder. En utmaning vi välkomnade då det gav oss möjlighet att träna på vår flexibilitet och hitta lösningar som möjliggjorde att alla parter kunde vara lönsamma samtidigt.

Beställare: Norra Timber
Projekt: Nybyggnad av kantverk
Stad: Umeå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: Maj 2020
Fotograf: Patrick Degerman