T2 College

T2 College i centrala Skellefteå samarbetar med den kommunala gymnasieskolan kring gymnasie- och vuxenutbildningar inom industri och teknik. När skolan byggdes hade Contractor Mark helhetsansvar för markarbetet.

Beställare: Skellefteå kommun
Projekt: Byggande av skola
Stad: Skellefteå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: 2017