Morö Backe skola

När Morö Backe skola i Skellefteå skulle byggas ut med en ny högstadieskola ansvarade Contractor Mark för mark- och anläggningsarbetet. I uppdraget ingick bland annat grundläggning av betongplatta på 5000 m2, invändigt och utvändigt vatten samt avlopp.

Beställare: Skellefteå kommun
Projekt: Markarbete (grundläggning, vatten och avlopp,
stensättning, hårdgjorda ytor mm)
Stad: Skellefteå
Entreprenadform: Markentreprenad
Produktionsstart: 2016-06