Vattenförening Drängsmark

I byn Drängsmark norr om Skellefteå skulle nio fastigheter i en privat vattenförening bli inkopplade på det kommunala ledningsnätet. I uppdraget för Contractor Mark ingick att gräva för de 800 meter långa vatten- och avloppsledningarna som krävdes för att det skulle gå att genomföra.

Beställare: Privat vattenförening
Projekt: Gräva och dra vatten och avloppsledningar
Stad: Drängsmark ett par mil norr om Skellefteå
Entreprenadform: Markentreprenad
Produktionsstart: Våren 2o17