Roplan Industrihall

Hösten 2018 kontaktades Contractor bygg i Sundsvall av NP3 och Roplan Machining för att genomföra ett nybygge av en ny industrihall i Timrå. I maj 2019 gjordes första spadtaget – och redan nu är det klart. Uppdragsgivaren Roplan Machining var snabbt i behov av större lokaler. De tillverkar roterande plantätningar och deras kunder är pumptillverkare som Alfa Laval och tillverkare av marin vattenjetdrift.

På ett år skulle den 4 500 m2 stora lokalen bli klar. En minst sagt imponerande byggnad vars ytor fördelas på 3 000 m2 produktionsyta, 1000 m2 kontorsyta och 500 m2 materialförråd.
– Bygget tog ett år, vilket ansågs som en tuff utmaning i ett tidigt skede, men eftersom det knappt blev en vinter i år så gick det över förväntan, bygget stod klart en vecka tidigare än beräknat, säger Contractors platschef Mikael Tjälldén.

Trots en för projektet fördelaktig vinter har byggnationen inte varit helt utan utmaningar. En bit in i projektet tillkom arbetet med att ansluta ett avlopp till en pumpgrop, vilket medförde fördröjning och ett stort omtag då processvattnet inte fick tillstånd att kopplas samman med det kommunala avloppsnätet. Istället fick vi flytta och ändra plushöjder på redan färdiga ledningar i marken, innan vi slutligen kunde gjuta den 4 500 m2 stora plattan. Och resultatet blev riktigt bra!

– Vi är jättenöjda med Contractor som totalentreprenör och på det sätt som de har hanterat alla hinder, säger Harald Larsson Site Manager på Roplan Machining.

Beställare: NP3 Fastigheter AB
Projekt: Nybyggnad av industrihall
Stad: Timrå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: 2019-05
Färdigställt: 2020-05