Forsdalaskolan i Lycksele

Den här låg- och mellanstadieskolan i Lycksele byggdes både om och försågs med en tillbyggnad på 1 800 m2 fördelat på två plan. Förutom förbättrade miljöer för elever och personal, har Forsdalaskolan dessutom fått en ny skepnad exteriört. Den specialdesignade fasaden består av Steni-skivor och Cedral Lap-paneler, som i kombination med klassiskt rött tegel lyfter fram de olika materialens visuella uttryck.

Beställare: Lycksele kommun
Projekt: Om- och tillbyggnad av skola
Stad: Lycksele
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: Hösten 2018
Fotograf: Jonas Westling