Kvarteret Möjligheten

Det nybyggda bostadskvarteret Möjligheten på Morö Backe i Skellefteå är ett samarbete mellan flera olika bolag inom Contractor-koncernen. Lägenhetshusen baseras på ett blockhus-koncept som tagits fram och producerats av Jörnträhus. Contractor Mark ansvarade för markarbete, inre och yttre VA samt grundläggning och Contractor ansvarade för själva byggnationen.

Beställare: Contractor Fastigheter
Projekt: Byggnation av bostadsrätter
Stad: Skellefteå
Entreprenadform: Totalentreprenad, inkl mark och anläggningsarbete
Produktionsstart: 2019-06