Vattenförening Örviken

Det här projektet i Örviken utanför Skellefteå är ett bra exempel på hur Contractor Mark trotsar vädrets makter och genomför arbete även i extrema förhållanden. Uppdraget med att förse en vattenförening med nya vattenledningar och LTA-stationer (tryckavlopp) genomfördes vintertid och trots tjäle och – 25 grader utfördes arbetet smidigt och effektivt.

Beställare: Privat vattenförening
Projekt: Gräva och dra nya vattenledningar
Stad: Örviken ett par mil öster om Skellefteå
Entreprenadform: Markentreprenad
Produktionsstart: 2018-02