Glitne

Det nya kvarteret Glitne är ett projekt som är helt unikt i sitt slag. Placerat på taket på gallerian Utopia i centrala Umeå vilar påbyggnaden på flera olika huskroppar, med olika grundläggning vilket komplicerade genomförandet. Den kreativa sammansättningen av de 49 exklusiva bostadsrätterna bjuder på spännande möten mellan uteplatser, uppehållsrum och balkonger inbyggda i taket, med inbjudande utsikt från stora glaspartier.

Beställare: Balticgruppen
Projekt: Påbyggnad av bostadsrätter uppe på befintliga hustak
Stad: Umeå
Entreprenadform: Totalentreprenad
Produktionsstart: Våren 2018
Arkitekt: BIG (Dansk arkitektfirma)
Fotograf: Jonas Westling och Malin Grönborg