Undervattensprojekt i Burträsk

Contractor har fått förtroende att genomföra ett antal avloppsanläggningar åt Skellefteå kommun. Det första delprojektet består av en över-öringsledning för spillvatten från Mora, Bodbysund och Innanbacken via sjöförlagd ledning i Burträsket till reningsverket i Burträsk. Ledningen dras 4,7 km under vatten och för det har vi anlitat Lycksele Land & dykservice som underentreprenörer.

Beställare: Skellefteå kommun
Projekt: Överföringsledning för spillvatten
Stad: Skellefteå
Produktionsstart: 2020-03