Lycksele lasarett

Contractor har sedan 2017 gjort en omfattande renovering av Lycksele lasarett. I ett första steg skulle huvudbyggnaden (byggnad 101) få både ett nytt tak och stora invändiga renoveringar. Projektet startade med att gjuta ett fundament till byggkranen, vilket var den högsta byggkranen som hittills hade använts i Lycksele. När den väl var på plats reste vi ett stort väderskydd över den 12 våningar höga byggnaden.

Tack vare väderskyddet kunde vi arbeta oberoende av väder och vind med att riva bort det gamla taket för att lämna plats åt det nya sadeltaket med bättre vattenavrinning. Parallellt med arbetet på taket renoverades även ett helt våningsplan med läkarkontor och fikarum högst upp på våning 12. När allt var på plats under början av 2019 utrustades taket med solceller för miljövänligare energiförsörjning.

Under 2020 fortsatte arbetet på byggnad 109 som också hade haft problem med vattengenomträngning via det platta taket ner till operationssalarna. Även här fick vi riva bort det gamla taket för att påbörja bygget med ett nytt sadeltak. Utöver det genomför vi även ventilationsbyte i fem operationssalar.

– En speciell arbetssituation för oss då vi inte får jobba när de söver patienterna inför operationerna, så det ställer höga krav på kommunikationen, säger Niclas Sörlin, platschef Contractor Lycksele.

Helikopterplattan som finns alldeles utanför bygget är något som också tillför en extra dimension.
– De ringer mig inför landningarna och då måste jag förvarna kollegorna att hålla i grejerna och dra sig undan den fruktansvärt kraftiga blåsten. Det är inte som vilken arbetsplats som helst, säger Niclas.

Arbetet på byggnad 109 beräknas var klart under första halvan av 2021.

Beställare: Region Västerbotten
Projekt: Upprustning och ombyggnad av tak, renovering av våningsplan med nya kontor.
Stad: Lycksele
Entreprenadform: Generalentreprenad
Produktionsstart: 2017
Fotograf: Jonas Westling