Skip to main content

Lyckad ISO-revision på Contractor

En ISO-revision har nu genomförts på Contractor för första gången sedan certifieringen i februari 2023 – och utfallet blev mycket positivt.
– Jättekul! Det känns som att våra bolag är trygga med våra arbetssätt och har utvecklats i att hitta information i våra system, säger Peter Gyllenberg, KMA-chef på Contractor.

Contractor är certifierade enligt ledningssytemen ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). En uppföljande revision sker årligen och var tredje år genomförs en förnyelserevision där certifieringen förnyas.

– Revisorerna kontrollerar att vi jobbar utifrån det som beskrivs i våra rutiner och att ISO-kraven uppfylls, det handlar om en förhållandevis omfattande kontroll. Bedömningen nu var att vår organisation har utvecklats mycket sedan certifieringen, att vi följer standardernas krav och våra egna beskrivna arbetssätt. Vissa förbättringspunkter noterades, men det var småsaker som var lätta att åtgärda, inga systemfel, säger Peter Gyllenberg.

I samband med certifieringarna i februari sa Peter Gyllenberg att arbetet med dem hade skapat ett otroligt engagemang runt Contractors arbetssätt och att det medfört att arbetet med ständiga förbättringar blivit en naturlig del av vardagen. Under den snart ettåriga period som certifieringarna varit på plats har detta förstärkts ytterligare.

– Revisionen visar att alla medarbetare ute i organisationen har jobbat jättebra med systemen, jag vill verkligen lyfta dem, säger han.