Hållbarhetsredovisningen för 2020 är här

Hållbarhetsredovisningen för 2020 är här!

För andra året har Contractor nu publicerat sin hållbarhetsredovisning, den här gången med siffror och analyser för 2020. Det fanns fyra fokusområden för året: ‘Vi bygger människor’, ‘Till 1000’, ‘Minskad resursanvändning’ och ‘Ett mer levande Norrland’. På Contractor jobbar vi med flera olika perspektiv på hållbarhet; ekologiskt, ekonomiskt och socialt, där samtliga är viktiga för att nå våra långsiktiga mål. Det ekologiska perspektivet är antagligen det som de allra flesta tänker på när det kommer till hållbarhet och det gjordes positiva insatser 2020 för att minska och kartlägga vårt gemensamma klimatavtryck.

Däremot är det svårt att jämföra med föregående år, eftersom vi på Contractor har gått över till att mäta koldioxidekvivalenter per omsatt miljon i stället för att som tidigare mäta vårt avtryck i ton CO2 per anställd. Nu har vi även ett annat verktyg för att kunna mäta utsläppen som vår verksamhet bidrar till. Verktyget är riktat mot byggsektorn och underlättar för oss att kartlägga och beräkna utsläpp, vilket vi kan använda oss av framöver. Även vad gäller social hållbarhet hände det mycket att vara stolta över 2020, med bland annat riktigt bra betyg i medarbetarundersökningen och en nominering till årets arbetsgivare.

– Vårt arbete med hållbarhet fortsätter att utvecklas och numera är dessutom alla orter och bolag inom bygg och mark Povel-diplomerade. Det ger oss en gemensam struktur för hur vi ska jobba, vilket underlättar hållbarhetsarbetet och gör att vi kan hitta förbättringspotential längs vägen, säger Contractors KMA Evelina Söderlund.

Här hittar du hela hållbarhetsredovisningen »