Skip to main content

Workshop på regeringskansliet om bostadsbristen

Hur skapar vi fler bostäder i attraktiva livsmiljöer i Västerbottens och Norrbottens län? Det var rubriken på en workshop på regeringskansliet den 23 oktober.
– Läget är akut och träffen var en signal på att frågan tas på allvar. Nu får vi hoppas att det händer något snart också, säger Fredrik Andersson, koncernchef på Contractor, som deltog på workshopen.

Workshopen samlade ett 20-tal personer från regeringen, länsstyrelser, kommuner och byggföretag och anledningen till att den hölls är läget i landets två nordligaste regioner där den snabba tillväxten av nya industrier lett till bostadsbrist.

Under en intensiv dag togs det fram en bruttolista på förslag för att akut förenkla bostadsbyggandet. Det som diskuterades var bland annat byggmoms, räntesubventioner, amorteringskrav, investeringsstöd, ränteavdrag hyresrätter, industrier, blockhyr/hyresgarantier, riskfördelning i projekt, parkeringsnormer, regelverk och överklaganden.

– Känslan är att alla vill att det ska hända saker. Byggentreprenörerna vill givetvis bygga, investerarna vill investera och kommunerna behöver bostäder för att få in skattepengar och slippa flyin/flyout, säger Fredrik Andersson.

Men det finns stora osäkerhetsfaktorer som hindrar utvecklingen. En faktor bland investerare i södra Sverige tycks vara hur bestående värdet är på fastigheter de bygger i Norrland.

– Av tradition har fastighetsinvesteringar värderats betydligt högre söderut och många tittar på historiska siffror när en värdering görs. Nu har vi en totalt förändrad bild och jag tror att många kommer upptäcka investeringsmöjligheterna i norr, säger Fredrik Andersson.

Peter Larsson, som är utsedd av regeringen för att hantera bostadskrisen, tar med sig alla idéer och synpunkter från workshopen för att få fram akuta lösningar.

– På regeringskansliet pratar man nu om ”undantagstillstånd” och vi har nått en nivå där alla intressenter tar den här fruktansvärda bostadskrisen på stort allvar, säger Fredrik Andersson.