Vi bygger ny spolhall!

Nu kommer det bli enklare för oss på Contractor Mark i Skellefteå att sköta om våra arbetsfordon. En spolhall ska färdigställas genom en tillbyggnad av en befintlig byggnad och kommer göra det möjligt att spola av och se efter bolagets fordon även vintertid. Bygglov är redan beviljat och rivningsarbete av den gamla delen är påbörjad. Dessutom genomförs en uppfräschning och omdisponering av ytor i övriga lokaler, för att förbereda inför en fortsatt expansion. Den nya spolhallen ska vara färdigställd innan sommaren.