Vattenfalls fiskodling uppgraderas

Contractor Sundsvall har fått klartecken till att genomföra ett projekt av det lite ovanligare slaget åt Vattenfall. Med energiproduktionen i kraftdammar följer även krav på att odla fisk, som sätts ut för att bibehålla beståndet av bland annat laxfiskar och sik.

Nu ska Vattenfalls fiskodling i Bergeforsen norr om Sundsvall utökas med en ny hall där de 24 fisktrågen förvaras. Den nya hallen kommer att vara 73 meter lång och 20 meter bred och totalt är kontraktet värt cirka 21 miljoner kronor.

– Vi kommer att påbörja arbetet nu under våren och det är slutbesiktning i juni 2022. Eftersom fiskodlingen fortfarande är igång kan vi inte gå på för fullt förrän ynglen släpps ut i augusti, berättar Contractor Sundsvalls vd Stefan Rex.