Utbyggnad av akuten på NUS

Contractor i Umeå har fått i uppdrag av Region Västerbotten att bygga ut akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus. Den totala ytan är på ca 1 000 m2 och i första skedet innefattar arbetet en isolerad betongplatta och förberedande installationsarbeten. Contractor fick även uppdraget att genomföra återstoden av utbyggnaden, men där inväntas resultatet av en överklagan som har lämnats in av en annan aktör.