Triss i nya projekt för Contractor mark

För Contractor Mark fortsätter projekten att rulla in med bra fart. Ett bra exempel på det är de entreprenadarbeten för ett nytt ställverk åt Skellefteå Kraft som nyligen påbörjats. Det nya ställverket ska byggas i Djuptjärn utmed Burträskvägen, precis ovanför travbanan i Skellefteå, och ingår som ett led i att förse Northvolts batterifabrik med el. Entreprenaden omfattar bland annat tillfartsväg, markarbeten, bergarbeten, betongfundament, stålmontage samt förläggning av jordlinenät, kabelrör, kabelkanal och dränageledning. Totalt är det ett projekt värt cirka 12 miljoner kronor, som ska vara klart i oktober 2021.

Contractor Mark ska även bygga den nya cirkulationsplatsen i anknytning till den kommande Coop-butiken på Klockarbergsvägen i centrala Skellefteå. I uppdraget ingår alltifrån markarbete och stenläggning till sammankoppling av ledningar och några hundra meter bullerplank. Den 1 september ska arbetet vara genomfört och entreprenadsumman ligger på cirka 6 miljoner kronor. Dessutom ska bolaget göra grundläggningen för Gondolbyn i Hemavan, som det har berättats om i tidigare nyhetsbrev. Arbetet inleds i dagarna och omfattar markarbeten, grundläggning samt indragning av vatten och avlopp.