Tre av fyra etapper klara hos Försäkringskassan

Renoveringen av kontorslokalerna för Försäkringskassan i Skellefteå har nu gått in på sista fjärdedelen. Det har varit ett projekt med utmaningar då det ställts stora krav inom vissa områden från både beställaren och fastighetsägaren Diös.
– När det kommer till ljud, belysning och ventilation har det varit högre krav än vad som är svensk standard men vi har fått väldigt bra feedback från användarna av de första etapperna och det får vi se som ett bra betyg, säger Paul Poromaa, platschef.

Bygget har varit indelat i fyra etapper vilket gör att Försäkringskassan kunnat flytta in och jobba i de nya lokalerna under pågående byggnadsarbete. Den totala ytan uppgår till nästan 3 200 kvadratmeter. Omkring 250 personer kommer att sitta i de nya lokalerna, som är ett aktivitetsbaserat kontor med några tysta rum när arbetet kräver detta.
– Några var skeptiska med den öppna planlösningen, men jag upplever att de är nöjda och så här i efterhand är det särskilt positiva tongångar vad gäller akustiken och luftkvaliteten, säger Paul.
Renoveringen beräknas vara helt klar vårvintern 2020.