Takbyte ovanför känslig vårdverksamhet

Det omfattande takjobbet på Skellefteå lasarett går framåt. Platschefen Michel Edbergs produktionsgäng på nio byggare har rest väggar och lagt det nya lättelementstaket på etapp ett.

– Lasarettet har länge haft problem med vattenläckage på grund av de inåtlutande taken och vi har fått i uppgift att bygga om dessa med rätt avrinning. Vi bygger även om väggarna på ventilationsvåningen så att de ska få rätt isolervärden och därmed minska driftkostnaderna, säger platschefen Michel Edberg

Total takyta som ska bytas är nästan 2500 kvadrat och jobbet pågår till december.

Ett imponerande stort väderskydd är uppsatt och där var utmaningen att stärka upp den befintliga byggnaden med stålbalkar för att klara den nya tyngden. Samtidigt som takbygget pågår är det operations- och röntgenverksamhet i byggnaden.

– Vi har en operationsavdelning under oss och får anpassa oss efter deras verksamhet, det handlar om ljud och lukt som vi måste tänka på eftersom det finns ventilationsintag på taket där vi arbetar, säger Michel.

Väderskyddet har gjort stor nytta men sliter man bort tätskikt mitt i vintern så kräver det sina insatser.

– Vatten är svårstoppat och det har krävt sina ronder för att undersöka så alla provisoriska tätningar är på sin plats. Yrkesarbetarna har gjort ett jättejobb och även ställt upp med att jobba över när det krävts för att vi ska kunna anpassa oss efter den pågående verksamheten som trots allt måste gå i första hand, säger Michel.