Stort takprojekt åt Skebo i Kåge

I Kåge har Contractor precis påbörjat ett stort projekt åt det kommunala bostadsbolaget Skebo. Det är yttertaket på boendet Hedviggården och Kåge Vårdcentral med en yta på totalt 5 000 kvadratmeter ska renoveras fram till i juni 2021.