Stort ombyggnadsprojekt åt NP3 i Timrå

Contractor Sundsvall har i dagarna dragit igång ett relativt stort ombyggnadsprojekt åt NP3 i Timrå. Det är Timrås kommunala bostadsbolag Timråbo som ska få nya lokaler i ett projekt som ska vara klart redan 1 april. Den befintliga fastigheten på cirka 1 200 kvadratmeter som byggs om har tidigare varit av verkstadskaraktär, men nu ska de öppna lokalerna förses med såväl kontorsrum som lägre takhöjd inomhus för att skapa mer kontorsanpassade inomhusmiljöer. Totalt kommer åtta medarbetare från Contractor att finnas på plats för att genomföra projektet, samt underentreprenörer för bland annat rör, ventilation och eldragningar.