Stort markprojekt i Hemavan

Stort markprojekt i Hemavan

Contractor Mark i Hemavan har skrivit ett kontrakt värt mer än 5 miljoner kronor för projektet Ackjaspåret i området Lassoskogen som ligger i södra delen av Hemavan. Det är ett exploateringsområde där det ska säljas tomter för nya permanentboenden och i Contractor Marks uppdrag ingår markarbetet för gatan samt det vatten och avlopp som ska anslutas till tomterna. Arbetet är just under uppstart och de ska vara färdiga till hösten.

– Vi kommer att göra VA-jobben nu i vinter och när det tinar fram i vår gör vi gatorna klara. Det här projektet känns som gjort för oss och är ett bevis på att vi kommer att vara fortsätta vara starka i Hemavan även framöver, säger Contractor Marks vd P-A Wass.