Stort hotellprojekt i Jörn

Mitt i centrala Jörn påbörjade Contractor i månadsskiftet februari/mars arbetet med att färdigställa hotellrummen i det nya hotellet på orten. Beställare är Storklinta Skidcenter och Contractors uppdrag är att bygga om cirka 30 lägenheter till ett 60-tal hotellrum.

Hotellbyggnaden är uppbyggd av återanvända lägenhetsmoduler från Lindbäcks och förutom att dela upp varje lägenhet till två hotellrum bygger Contractor badrum till de nya hotellrummen som skapas.

– Projektet ska vara klart i slutet av september och det är ganska många timmar som ska göras. Förutom rumsuppdelningen förnyar vi ytskikten och ska även förse byggnaden med nya fasader, berättar Contractors kalkylansvarige Jörgen Lindmark.