Storslam för Contractor – ramavtal med Region Västerbotten klart!

Både Contractor Bygg Skellefteå och Contractor Bygg Lycksele har tidigare varit leverantörer till Region Västerbotten lokalt, ett avtal som man nu lyckats vinna igen. För Contractor Bygg Umeå är det första gången bolaget är upphandlad leverantör till Region Västerbotten. Men det slutar inte där: även Lindgrens Mark (numera Contractor Mark) tilldelades mark- och anläggningsarbeten i både Skellefteå och Lycksele vid Region Västerbottens stora upphandling.

Att teckna den här typen av avtal, med en beställare som kan leverera volym över längre tid, är en del av vår långsiktiga strategi inom koncernen. Det ger flera av bolagen långsiktig stabilitet, och vi är riktigt glada över att ramavtalet landat hos oss.

— För oss på Contractor Bygg Umeå innebär avtalet att vi får visa hur duktiga vi är på den typen av ROT-arbeten som stora delar av jobben kommer omfatta, dels att vi får möjlighet att bredda vårt kontaktnät då många av Region Västerbottens beställare är nya kontakter för oss, kommenterar Richard Carlsson, VD på Contractor Bygg Umeå, och fortsätter:
— Sen ska man inte förringa stoltheten vi kan känna internt inom bolaget – att vi på Contractor får vara med och bygga för en bättre vård i Västerbotten!

Även Per-Anders Wass, VD på Contractor Mark, är så klart glad över avtalet. Ramavtalet bidrar till trygghet och stabilitet för både bolaget och de anställda.

— Tillsammans med ramavtalen vi har med Skebo och Skellefteå Industrihus innebär det här avtalet att vi kan sysselsätta fler under en längre period, berättar Per-Anders.