Skip to main content

Stor bredd på Contractors kompetensutveckling

Kompetensutveckling är ett prioriterat område för Contractor. Under hösten och vintern genomförs till exempel kurser i entreprenadjuridik och kalkylprogram för tjänstemännen samt kravutbildningar – bland annat för skylift och brandfarliga arbeten – och Första-hjälpen-kurs för yrkesarbetarna.

– Vår kompetensutvecklingsplan ska spegla verkligheten. Om omständigheterna i vår verksamhet förändras ändrar vi också inriktningen på våra kunskapshöjande åtgärder för att vara så uppdaterade som möjligt, säger Lena Forsgren, HR-chef på Contractor.

Bredden på Contractors insatser inom kompetensutveckling är stor. Alla tjänstemän och yrkesarbetare erbjuds grundläggande utbildningar inom sina fält, sedan tillkommer kontinuerligt många påbyggnadsutbildningar på individuell nivå. Nyligen har exempelvis runt 20 nya arbetsledare och platschefer – från samtliga Contractor-bolag – gått en ledarskapskurs som körs för femte året i rad på både grund- och fortsättningsnivå.

– Det är uppskattade kurser där deltagarna utöver att förkovra sig i ledarskap även får nätverka över bolagsgränserna, säger Lena Forsgren.