Spännande undervattensprojekt i Burträsk

Nu har det första delprojektet i avtalet mindre avloppsanläggningar påbörjats åt Skellefteå kommun. Första projektet består av en överföringsledning för spillvatten från Mora, Bodbysund och Innanbacken via sjöförlagd ledning i Burträsket till reningsverket i Burträsk.

– Det känns jättebra att vi kan komma igång nu när vi är inne ”lågsäsong”. Kontraktsformen är utökad samverkan där vi bedömt byggbarhet och arbetat fram olika lösningar för att slutligen upprätta en budget för projektet, säger P-A Wass, vd på Contractor Mark.

– Vi kommer att dra ledningen under vatten i 4,7 km och för det arbetet så samarbetar vi med en väldigt duktig underentreprenör, säger P-A.

Svetsarbete av ledningen påbörjades under vecka 9 och kommer att gå tvåskift för att sjöförläggningen ska hinnas utföras under isperioden.