Logo Timråbo

Snabb och effektiv ombyggnad åt Timråbo

Contractor Sundsvall jobbar just nu för fullt med att färdigställa det nya huvudkontoret för det kommunala bostadsbolaget Timråbo. Det är en före detta industrifastighet som byggs om för att inrymma kontorslokaler, bobutik, verkstad och omklädningsrum för servicepersonalen. Dessutom får fastigheten nya fasader och det byggs en ny entré. Ett tiotal snickare är på plats och jobbet ska gå riktigt snabbt, det drog igång i december och ska stå klart för inflyttning sista mars.

– Projektet går mycket bra och vi kommer definitivt att bli klara i tid. Det är några utvändiga jobb som inte ska vara klara förrän till våren, till exempel en carport och uteplats. Men just nu är det drygt 20 minus ute, så vi avvaktar lite med dem tills det blir lite varmare och mindre snö, berättar Contractors platschef Lars-Åke Nyström.