Ska bli bäst i Norrland på hållbarhet

Contractors hållbarhetsredovisning för 2021 är färdig och visar att koncernen flyttar fram sina positioner på området.
– Vi siktar på att vara bäst i Norrland i byggbranschen och är på god väg, säger Anders Lundkvist, koncerncontroller på Contractor.

Det är tredje året som Contractor gör en hållbarhetsredovisning och det har hänt mycket på området bara under några år – både hos Contractor och branschen i stort. Hållbarhet har utvecklats från något som det pratas om lite i det tysta till att bli affärskritiskt och en hygienfaktor.

– I många projekt som vi är med och räknar på är det ett absolut krav att man uppfyller hållbarhetskriterier på olika sätt. Två aktuella exempel för vår del är Birkarlen i Kåge utanför Skellefteå och Lycksele lasarett. De stora uppdragen hade vi aldrig fått om vi inte kunnat leva upp till miljökraven. Vi tycker utvecklingen är inspirerande och uppmuntrar den, säger Anders Lundkvist.

Han konstaterar att det finns en tydligt ökad medvetenhet hos beställarna.

– Vi har på senare tid till exempel varit med om beställare av byggprojekt som varit villiga att betala ett högre totalpris för att byta till mer miljöanpassade drivmedel.

Två konkreta exempel på Contractors hållbarhetsarbete på miljöområdet under 2021 är hur Contractor Mark i Skellefteå kapat sina koldioxidutsläpp genom att byta drivmedel och att de nybyggda radhusen i Falkträsket utanför Skellefteå försetts med både solceller och laddinfrastruktur för elbilar.

Miljöområdet får oftast störst fokus i hållbarhetsarbetet, men det innefattar också social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

– Social hållbarhet finns i vårt DNA. Vi vill vara lokala och utföra våra jobb med egen personal, vi vill vara bra för de samhällen där vi är verksamma. När det gäller ekonomin gjorde vi svarta siffror trots pandemin så det var också godkänt, säger Anders Lundkvist.

Han understryker att det fortfarande finns väldigt mycket att göra för Contractor inom hållbarhet, men att koncernens arbete med frågan utvecklas hela tiden.

– Här ska vår KMA/miljösamordnare Evelina Söderlund, som nu är föräldraledig, ha mycket beröm. Hon har varit drivande i vårt hållbarhetsarbete.

Läs hållbarhetsredovisningen i sin helhet här »