Säkerhetsutbildning för all byggpersonal

Säkerhetsutbildning för all byggpersonal

Safe Construction Training är byggbranschens egen webbaserade introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet och ger kunskaper för att som byggarbetare skydda sig själv, sina kollegor och för Contractor jobba för att skydda sina medarbetare från skador och olyckor. Utbildningen är obligatorisk för alla Byggföretagens medlemsföretag, vilket gör att alla som jobbar i Contractors projekt ska gå utbildningen innan semestern -21.

Contractor har en nollvision när det gäller skador. Så det här är en utbildning som ligger helt i linje med bolagets säkerhetsarbete.