Räddning av översvämmade kolonistugor

Höststormarnas stora skyfall tidigare i år skapade problem på många platser runt om i landet. Ett exempel på det är koloniområdet vid Vadforsen på Ersboda i Umeå, som svämmade över totalt som ett resultat av ovädret. I vissa av stugorna stod vattnet en halv meter högt när det var som värst.

Contractor Umeå har fått uppdraget att renovera 17 av koloniområdets stugor och samtliga stugor kommer att kunna räddas. Arbetet med att riva ut det som är fuktskadat är påbörjat och upptorkning kommer att ske över jul och nyår. Målsättningen är att samtliga 17 stugor som ingår i Contractors uppdrag ska vara färdigställda och redo inför sommarsäsongen.