Påbyggnadsprojekt i Ånäset just klart

Påbyggnadsprojekt i Ånäset just klart

I Ånäset har ett team från Contractor Umeå byggt om två befintliga hyreshus till ett boende anpassat för äldre. De två huskropparna hade tidigare två boendeplan plus källarplan och har nu byggts på med ytterligare en våning, vilket gör att den nya totalytan hamnar på ungefär 1200 kvm.

För att tillgänglighetsanpassa byggnaderna har insidan renoverats och rumsbildningen har förändrats kraftigt, där de totala antalet lägenheter har gått från 8 till 18 stycken. Dessutom har det gjorts utbyggnader på utsidan för hissar. Projektet på drygt 27 miljoner kronor har pågått i just över ett år och kunden Statens bostadsomvandling kommer att hyra ut boendet till Robertsfors Bostäder.

Påbyggnadsprojekt i Ånäset just klart