Om 5 år är vi 1000

Satsningarna hos oss på Contractor fortsätter. Under de närmaste fem åren vill vi öka antalet medarbetare med 150 %, för att 2024 uppgå till 1 000 anställda.
– Norrland är vår del av världen och vi har bestämt oss för att på allvar bidra till att regionen fortsätter att utvecklas, säger Fredrik Andersson, koncernchef.

De senaste fem åren har Contractor expanderat kraftigt. Sedan 2014 har antalet anställda fyrdubblats och uppgår just nu till ungefär 400 personer. Med vår huvudkontor i Skellefteå är vi i dag etablerade i såväl Umeå och Sundsvall som Lycksele och Hemavan.

Nu ska vi öka takten ytterligare, för att om fem år ha 1 000 anställda och vara etablerade på ytterligare ett antal orter.
– Det stämmer att vi ska bli 1 000 medarbetare fram till 2024. Vi har en oerhört stark tro på vår norrländska hemmaplan och har bestämt oss för att vara en av de drivande krafterna i byggandet av ett levande Norrland, berättar Fredrik Andersson.

Merparten av ökningen är tänkt att ske genom nya rekryteringar i befintliga företag, men målsättningen är att även etablera verksamhet på fler orter genom bolagsförvärv.
– I första hand tittar vi på Luleå, Östersund och Gävle, men även andra orter kan bli aktuella. För att fortsätta vara framgångsrika behöver vi finnas nära våra kunder. Både för att underlätta samarbetet genom att vara tillgängliga och för att på allvar kunna förstå deras utmaningar, säger Fredrik Andersson.

Samtidigt menar han att vägen mot att bli 1 000 anställda inte bara handlar om nyrekryteringar och förvärv av etablerade företag:
– För oss är social hållbarhet minst lika viktigt. Till exempel att vi skapar arbetsmiljöer som får människor att växa och utvecklas. Allt för att de ska trivas och vilja stanna kvar. Medarbetarna är ju våra viktigaste ambassadörer och så länge de fortsätter att ge en bra bild av sin arbetsplats så underlättar det vårt rekryteringsarbete.