Nytt byggserviceavtal i Umeå

Just innan jul lyckades Robert Ahlberg på Contractor Umeå göra klart ett nytt avtal med försäkringsbolaget Protector. Avtalets utformning är likt det som finns med övriga försäkringsbolag och det sträcker sig i första hand över en testperiod på sex månader, var efter det tas beslut om en eventuell förlängning.

– Jag tycker att vi ska känna oss stolta över att Protector valt att skriva avtal med enbart oss i området, eftersom det tyder på att de projekt vi utför idag görs på ett bra sätt, säger Contractor Umeås vd Ricard Carlsson.