Nya roller stärker upp byggservice- och entreprenaderbjudandet i Umeå

Contractor i Umeå gör organisationsförändringar för att spetsa till erbjudandet ännu mer. Richard Carlsson byter roll och går in som ansvarig på byggservicesidan medan koncernchef Fredrik Andersson blir tf. vd och Albin Holmberg, vd Contractor Hemavan, stöttar upp som chef för entreprenaddelen.
– Med sin bakgrund inom byggservice på Skanska har Richard helt rätt erfarenhet och kompetens för att ta vårt byggserviceerbjudande till nästa nivå. Det är en redan fungerande verksamhet som går bra, vi är duktiga på den här grenen och ser stor potential i att jobba ännu mer riktat mot kunderna och det kan Richard utveckla, säger Lena Forsgren, HR-strateg.

Samtidigt vill Contractor Bygg i Umeå rekrytera en ansvarig som kan fortsätta jobba med entreprenaderbjudandet.
– Nu söker vi en person som kan kliva in och axla rollen att utveckla entreprenadprojekt i den här expansiva regionen. På det här sättet skapar vi utrymme för alla inblandade att kunna fokusera på att bygga ännu stabilare organisationer gentemot våra kunder, säger Fredrik Andersson.